Analýza dát

Priložený softvér umožňuje jendoduchú analýzu a vytlačenie nameraných hodnôt.

Postup: zapojte Pettrust prostredníctvom USB kábla do Vášho pc. Spustite program a sltačte "UPDATE" pre naimportovanie výsledkov merania. Vyberte požadované merania prostredníctvom zakliknutia.
Stlačte "ANALYSIS" pre vytvorenie reportu v jpg alebo jeho tlač.

Príklad výstupu z meraní:

Softvér na stiahnutie.

Možné problémy: Ak je problém s pripojením USB kábla (môže byť W10) - po stlačení "UPDATE" nie sú prenesené žiadné dáta, aktualizujte si ovládač. Pokial windows nevykoná automatickú akutalizáciu ovládať si môžete stiahnuť kliknite sem.