Softvér umožňuje jendoduchú analýzu a vytlačenie nameraných hodnôt.

Postup: zapojte Pettrust prostredníctvom USB/WiFi do Vášho pc. Spustite program a sltačte "UPDATE" pre naimportovanie výsledkov merania. Vyberte požadované merania prostredníctvom zakliknutia.
Stlačte "ANALYSIS" pre vytvorenie reportu v jpg alebo jeho tlač.

 

Analýza a export dát

Správa zdravotných záznamov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nahrávanie a ukladanie údajov


Nahrávanie nameraných údajov


    Softvér na stiahnutie