Prečo kúpiť NOVÝ pettrust?

Veterinárny monitor krvného tlaku “Pettrust”

Pettrust je schopný začať meranie jedným stlačením a zobraziť výsledky na LED displeji. LED displej zabezpečí jasnú vizualizáciu z každého uhla a miesta. Pettrust je ľahko prenosný a je možné ho premiestňovať kamkoľvek, kde ho potrebujete. Pettrust je napájaný lithiovou batériou, čo redukuje frevenciu nabíjania.
 

Pettrust Features - "Accuracy Enhancer System"

Accuracy Enhancer System je funkcia, ktorá umožní minimalizovať alebo odstrániť rušiví vplyvy spôsobené pohybom 
zvieraťa alebo ďalšími vplyvmi počas merania. Ak Pettrustzaznamená rušivé vplyvy, ktoré by mohli skresliť meranie, automaticky sa spustí ďalšie meranie. 
 
Výhody
 
1. Na LED displeji sa ukážu len vierohodné výsledky, takže nie je potrebné vždy kontrolovať graf merania ako je tomu pri iných zariadeniach.
2. Nie je potrebné stlačiť tlačidlo Start. Pettrust automaticky začne ďalšie meranie, ak výsledky nie sú dôveryhodné.
3. Výsledky, ktoré sú ovplyvnené rušivými vplyvmi a sú nepresné, budú automaticky vymazané, čo prinesie presnejší výsledok merania.

 

Použitie vo vyšetrovacej miestnosti

Stlačením tlačidla analýzy po dobu 3 sekúnd sa zapne STAT mód Pressing the analyze button for 3 seconds, it turns to STAT Mode. STAT mód je funkciou pre meranie po dobu 5 minút.Táto funkcia umožní (podľa odporúčaní American College of Veterinary Internal Medicine) meranie krvného tlaku počas 5 minút, na to aby bol získaný priemer 3-5, alebo 5-7mych meraní.
Počas STAT módu je možné sledovať posledné výsledky. Posledné údaje sa zakaždým zobrazia na LED displeji.
 
 

Použitie v chirurgickej miestnosti

Pettrust poskytuje funkciu cyklického časovania pre monitoring tlaku krvi počas operačného výkonu. Možnosť výberu cyklu 1, 2, 3, 5, 10, 30, 60, 90, 120 minút. Jednoduché ovládanie stlačením tlačidla cyklického časovania. Ak sú výsledky (SYS, DIA, MAP, BPM) pod alebo nad nastavenú hodnotu, zapípa alarm, aby upozornil na takúto situáciu. Hodnoty je možné meniť v móde nastavení. 
 
 

Spracovanie nameraných výsledkov

Vlastnosti PC softvéru
- umožní kalkuláciu priemernej hodnoty u viac ako 10 testov 
- umožní uložiť údaje pacienta do pamäte add the patient data and memo
- umožní uložiť výsledné meranie vo formáte xls, jpg 
 
Grafická funkcia slúži na analýzu presného zapojenia do PC počas merania.